Ejhle, Obří Trpaslík!

Vypadá to, že trpaslík dostane na zimu čepici

V lomu v Dubenci úspěšně proběhl kontrolní den a tak práce na zhotovení čepice trpaslíka mohou pokračovat. Zbývá provést ještě dva řezy a potom už bude blok pískovce v lomu postaven do polohy, ve které bude provedeno jeho opracování do konečné podoby. Podle současných rozměrů bloku to vypadá, že celková výška Obřího trpaslíka bude (téměř) 11 metrů.

Na základě postupu prací se dá předpokládat, že v lomu bude čepice dokončena v polovině září. A to znamená, že Obří trpaslík bude mít již na zimu čepici a případné zastavení dodávek plynu z východu ho v žádném případě nerozhodí.

Vážení mecenáši,

dovolujeme si informovat, že platební brána již není v provozu.

Pokud jste se rozhodli přispět finančním darem, prosíme o zaslání přímo na náš transparentní účet: 4588567339/0800

Případně pište na: info@obritrpaslik.cz nebo volejte: +420 602 366 056

Pokud se příspěvek váže ke konkrétnímu kameni, jako variabilní symbol uveďte číslo kamene. Už je volných jen několik posledních.

V případě zájmu je možné přispívat na úpravu okolí Obřího trpaslíka, pro platbu možno použít variabilní symbol 50.

Děkujeme!

Přehled volných kamenů níže: 

 

Obří trpaslík má mecenáše, který mu koupí čepici – Nadaci PPF.

 

Na podzim podal Okrášlovací spolek Rašín žádost o podporu projektu Zhotovení a osazení čepice Obřího trpaslíka Nadaci PPF. Správní rada nadace tuto žádost v prosinci 2021 schválila.

Okrášlovací spolek Rašín děkuje Nadaci PPF za podporu, která umožní dokončení Obřího trpaslíka v roce 2022.

Jak vypadal rok 2021 (pátý rok stavby)

Z hlediska pandemické situace nebylo v roce 2021 líp, ale spíš hůř. Během krátkého ochabnutí čínského viru v létě se podařilo, že se sešla valná hromada spolku. To již byla osazena vrstva pod nosem trpaslíka. Nejdéle se diskutovalo o financování poslední fáze stavby Obřího trpaslíka. Valná hromada souhlasila s tím, že v případě potřeby poskytnou členové spolku peněžní půjčky. Zároveň ale bylo rozhodnuto, že je nejvyšší čas hledat mecenáše na zhotovení a osazení čepice Obřího trpaslíka. Koncem prázdnin padlo rozhodnutí požádat o podporu Nadaci PPF. Zpracovali jsme projekt a podali žádost o podporu zhotovení a osazení čepice Obřího trpaslíka. V prosinci byla žádost kladně vyřízena a o projektu již informují internetové stránky Nadace PPF. https://nadaceppf.cz/projekt/cepice-pro-sochu-obriho-trpaslika-podle-navrhu-kurta-gebauera Díky této podpoře je reálné, že rok 2022 bude rokem dokončení stavby Obřího trpaslíka. Děkujeme všem našim mecenášům a zvláště Nadaci PPF, jejíž podpora korunuje, takřka doslova, monument Obřího trpaslíka  

 Kdo jsme a co děláme

Okrášlovací spolek Rašín je spolkem podle zákona č.89/2012 Sb. a má již více než dvaadvacetiletou historii. Tehdy na začátku byla, pod heslem „Za ještě větší srandu v Čechách“, zahájena stavba sochy Obřího trpaslíka. Letos spolek zahájil její závěrečnou fázi. Vzhledem k tomu, že (podle názoru spolku) máme srandy v Čechách už až dost, bylo zvoleno heslo nové "Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa". Členové spolku věří, že monumentalita Obřího trpaslíka národu přinese věčnou slávu, ale delší, než byly historicky nedávné čtyřicetileté věčné časy.

S nadhledem, odpovídajícím monumentální velikosti zamýšleného sochařského díla a současné době, přistoupil Okrášlovací spolek Rašín na jaře letošního roku k dokončení stavby Obřího trpaslíka. Byl zhotoven betonový základ pro Obřího trpaslíka a v lomu u Dubence nedaleko Kuksu byl vylomen základní kámen, na který přispělo při internetové sbírce celkem 85 mecenášů. https://www.hithit.com/cs/project/3453/ejhle-obri-trpaslik Základní kámen potom byl za přítomnosti autora návrhu Kurta Gebauera  2. července slavnostně a vesele odhalen. Stalo se tak na místě trvalého pobytu Obřího trpaslíka na návrší nedaleko Hořic při silnici I/35 http://1url.cz/PthJX

Věříme, že v průběhu stavby oslovíme řadu dalších lidí z jiných měst i z jiných generací, kteří se dokážou i v současné době nadchnout pro myšlenku vzniklou v zápalu počátku devadesátých let. Tenkrát jsme začali věřit, že my, ve světě trpaslíci, se neztratíme, když budeme obří. A tato nadsázka inspirovaná trpaslíky Kurta Gebauera se nám zdá být nejen aktuální, ale (s přiměřenou nadsázkou) i věčná.

Okrášlovací spolek Rašín děkuje všem těm, kteří neváhali sáhnout do své vlastní peněženky a příspěvkem na zakoupení základního kamene Obřího trpaslíka se stali jeho  mecenáši.pdf 

Základní kámen je ale jen začátkem zrodu Obřího trpaslíka. Neváhejte proto a přidejte s k prvním 85 mecenášům. I malá částka, kterou darujete, je velkou pomocí Obřímu trpaslíkovi. 

SPOLKOVÉ DOKUMENTY

výpis ze spolkového rejstříku.pdf

Darovací smlouva_bianko.docx

AKTUÁLNÍ SPONZOŘI OBŘÍHO TRPASLÍKA

 

Kurt Gebauer

Něco málo o ak. soch. Kurtu Gebauerovi

Autor návrhu Obřího trpaslíka ak. soch. Kurt Gebauer se narodil 18.8.1941 v Hradci nad Moravicí, po základní škole absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně a Sochařsko-kamenickou školu v Hořicích v Podkrkonoší. V letech 1963 až 1969 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v atelierech profesorů V.Makovského a K.Lidického. Absolvoval stáže u profesora O.H. Hajeka ve Stuttgartu a v Césarově ateliéru na Academie des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1992 byl Kurt Gebauer profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde vedl ateliér sochařství.

JÁ A FIGURA, FIGURA A JÁ  (Mezi pomníkem a trpaslíkem)

Přednáška Kurta Gebauera v závěru Sympozia o figurální plastice na Akademii výtvarných umění v Praze 19.4. 1995 -  část textu

….. Tak co to tedy je figurální sochařství v této době? Já nevím. Pro mne není valného rozdílu mezi figurálním a nefigurálním sochařstvím. Pro mne je sochařství jakýsi druh organizování prostoru nebo příjemnějším slovem zabydlování prostoru, a to nejrůznějším způsobem. Může to být pár kamenů, může to být rozložení praktických objektů, nábytku, stromů. Figurou je člověk v nejrůznějších situacích, které buď vznikají samovolně, nebo opět organizováním nebo rituály, může to být živý obraz, může to být všechno a mimoděk i socha, která má podobu figury. Ono stavění objektů na určitá místa, vytváření prostorů určitými objekty, je opět jen organizování nebo zabydlování míst na světě a někdy se k tomuto zabydlování používá i figur. Skoro všechny mé věci vznikaly pro nějaký daný prostor, pro pokoj, ve kterém jsem bydlel, pro okolní krajinu, pro místa, která mi někdo navrhl, abych s nimi něco udělal, a občas či možná většinou se toto zabydlování neuskutečnilo a z toho důvodu zůstal nějaký objekt, většinou figura, kterou jsem postavil do jiného místa, tedy jsem jiné vhodné místo vybral a tímto způsobem je organizoval - zabydlel. Činím tak nejrůznějším způsobem: od skalního útvaru, tam, kde nic takového není a mohlo by pro zajímavost být, přes různé objekty, kterými zdobím místa svého pobytu. Jsou to pomíjivá zabydlování v místech, v různých prostorách, krajinách nebo ve výstavních síních, kde reaguji na určitou situaci prostorovou, osobní nebo politickou, a tím také zabydluji hlavy svých spolubližních. V blahém sebevědomí, že jsem poměrně normální, že to, co mi táhne hlavou, je zajímavé, a že některým spoluobyvatelům to možná pomůže mít se na tomto světě dobře.

Převzato ze zvláštního vydání Rašínských okrašlovacích novin,

12. července 2006

O spolku
Okrášlovací spolek Rašín

Historie

1994 Restaurace Doubravka

V hořické restauraci Doubravka se celá léta scházela přístolní společnost kamarádů. V jednom krásném pozdním odpoledni v létě roku 1994 se v této společnosti objevil i Kurt Gebauer, který byl toho roku jedním z účastníků Hořického sochařského symposia. A tak došlo k tomu, že tu později večer, mezi sklenicemi piva a preclíky vznikla myšlenka na zbudování monumentální pískovcové sochy Obřího trpaslíka. Jak jinak, než podle návrhu Kurta Gebauera.

1994 Založení sdružení

Ještě před koncem roku bylo v nádražní restauraci v Hořicích založeno občanské sdružení, které si dalo za cíl Obřího trpaslíka postavit. Z členských příspěvků členů spolku byl zakoupen pozemek při silnici I/35 nedaleko Hořic a bylo získáno stavební povolení.

13.10.1995 13.13 hodin Zahájení stavby

Pod heslem Za ještě větší srandu v Čechách byla slavnostním kopnutím krumpáčem do země zahájena stavba Obřího trpaslíka. Jako památka na tento slavnostní akt byla slavnostně vykopnutá prsť na místě předána Městskému muzeu v Hořicích.

1996-2002 Léta klidu

V tomto období se sdružení věnovalo především schůzovní činnosti, která ale nevedla k žádným pozoru hodným závěrům. Myšlenka Obřího trpaslíka však v myslích členů stále žila.

Závěr prvního roku stavby

Celý podzim probíhaly práce v lomu a tak se podařilo úspěšně vylomit a opracovat do potřebného tvaru všech deset kamenů nejnižší vrstvy Obřího trpaslíka. Osazeny na místě byly nadvakrát. Nejprve byla 6.10. dokončena levá noha. Všech šest kamenů pravé nohy bylo potom osazeno den před státním svátkem 28. října. To již panovalo nepříjemné a deštivé počasí pod psa a tak byla vlastní stavba Obřího trpaslíka pro rok 2017 ukončena.

2018 Bilance druhého roku stavby

Rok 2018 byl druhým rokem stavby Obřího trpaslíka a byl v některých ohledech náročnější než rok první. Stavba monumentu se totiž dostala do fáze, kdy je třeba vylomit, opracovat a osadit ty největší bloky. V nejnižší první vrstvě mělo 12 kamenů celkový objem zhruba 16 m3. Druhou vrstvu tvoří sice jen 4 kameny, ale jejich objem je stejný, tj. 16 m3. Znamenalo to vylomit a opracovat bloky třikrát větší, než byly ty v první vrstvě. Podobné je to i ve třetí vrstvě, ze které je osazen zatím první kámen. Celkem tedy bylo v roce 2018 osazeno 5 kamenů o objemu přibližně 20 m3, které vážily více než 50 tun. Na rok 2019 zbývají tři podobně velké kameny a potom už stavba monumentu pokročí ke kamenům s běžnějším objemem i váhou.

Rok 2020

V roce 2020 poznamenala začátek stavby čínská chřipka a první dva bloky (č. 21 a 24) byly osazeny až na konci července. Z velkých bloků tak už zbývají jen tři a ty by mohly být osazeny na začátku září. To se také sejde valná hromada Okrášlovacího spolku Rašín. Hlavním tématem bude výhled stavby na rok 2021, během kterého by mohla být dokončena celá „postava“ trpaslíka. Bez čepice by jeho výška přesáhla sedm metrů. Na začátku září se valná hromada nesešla, protože čínská chřipka opět zesílila a shromažďování bylo nebezpečné nebo přímo zakázané. Stavba ale pokračovala, byly osazeny všechny největší bloky (kromě čepice) a na začátku prosince bylo dosaženo roviny ve výšce téměř pět metrů. Takto oslaví Obří trpaslík silvestra. Zahájení prací v roce 2021 by měl uvést den zpřístupnění trpaslíka veřejnosti, kdy by mohli zájemci (na vlastní nebezpečí) vystoupit na Obřího trpaslíka.

Historie

2003 Rok oživení

Tento rok je důležitý zejména proto, že původní sdružení se přeměnilo na Okrášlovací spolek Rašín. Ten se nejprve pustil do menších akcí, jako byla např. obnova zvoničky v Tereziných Darech anebo vysazení Svatováclavského dubu na Boháňce. K nekulatému 77.výročí návštěvy presidenta Masaryka v Hořicích uspořádal spolek v létě rekonstrukci jeho návštěvy, včetně oběda v hotelu Beránek. K naopak půlkulatému, 85. výročí vzniku Československé republiky, vysadil spolek v Rašíně Rašínovu lípu a živý Plot svobody.

2006 Zhotovení třetinového modelu Obřího trpaslíka

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích v Podkrkonoší vznikla z příspěvků a peněžních darů členů spolku 3,7 m vysoká pískovcová miniatura Obřího trpaslíka. Poprvé byla představena v Hořicích na výstavě Kámen 2006. Potom byla vystavována v Praze na Malostranském náměstí (2006), v Rašíně (2007), v Jičíně (2013), a nyní je umístěna v sochařském parku u sv.Josefa v Hořicích.

2017 Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa

S nadhledem, odpovídajícím monumentální velikosti zamýšleného sochařského díla a současné době, se spolek rozhodl zahájit stavbu vlastního Obřího trpaslíka. Celá socha, poskládaná ze 49 pískovcových bloků, jejíž výška přesáhne 10 metrů, bude vážit přibližně 200 tun. Byl zhotoven základ Obřího trpaslíka a v lomu u Dubence nedaleko Kuksu byly zahájeny práce na zhotovení základního kamene.

2017 Slavnostní a veselé odhalení základního kamene

Základní kámen byl úspěšně vylomen, opracován a dopraven a instalován na místě trvalého pobytu Obřího trpaslíka. Slavnostně a vesele byl potom odhalen v sobotu 2. července v časném odpoledni. Účastníci si na zahájení slavnosti jako hymnu vesele zazpívali píseň Hej hou, trpaslíci jdou. Předzpěvoval a doprovodné pohyby předcvičoval Oldřich Kada. Po projevu pantáty spolku všichni účastníci přistoupili k zahalenému kameni a společnými silami provedli odhalení. Následoval projev Kurta Gebauera a poklepávání na základní kámen. Protože se jednalo o základní kámen Obřího trpaslíka, poklepávalo se obřím kladivem o hmotnosti 6 kg. Potom se už jen fotografovalo, pilo pivo a vedly řeči. Celé slavnosti se až do samotného konce účastnil i Karel.

2019 Třetí rok stavby

Ve třetím roce stavby se na dodávkách kamenů pro Obřího trpaslíka opět podíleli dva dodavatelé. Šest kamenů dodala firma Alfonz Dovičovič (lom Dubenec), která také osazovala, tak jako doposud, všechny bloky. Dva větší bloky o objemech 4-5 m3 dodala firma Kámen Ostroměř (lom Podhorní Újezd). Díky přízni mecenášů byl v úterý 17.12. 2019 osazen letošní v pořadí osmý pískovcový blok. Ten spojil obě nohy trpaslíka, který tak dorostl do výšky téměř pěti metrů. Zároveň to byl předposlední z osmi největších a nejtěžších bloků vážících více než 12 tun. Osazením předního klínového kamene se Obří trpaslík těsně přiblíží výšce 5 metrů a již nebude moc chybět do poloviny jeho předpokládané konečné výšky. Obří trpaslík byl sice uložen k zimnímu spánku, ale v lomu v Podhorním Újezdu je už vylomen poslední z velkých bloků. Jeho osazením bude na jaře zahájena další kapitola růstu Obřího trpaslíka k jeho dospělosti.

Rok 2021

Doplnit...

SponzořiDodavatel pískovcových bloků

Dodávka betonových směsí

Dodávky nerezových součástí

Hudební spolupráce

 

 

Doprava a jeřábnické práce

Dodavatel zámečnických služeb

Galerie

Stavba 2017

Stavba 2017

15 Pictures,
Stavba levé nohy

Stavba levé nohy

12 Pictures,
Stavba pravé nohy

Stavba pravé nohy

12 Pictures,
Obří trpaslík 16.10.2018

Obří trpaslík 16.10.2018

18 Pictures,
Obří trpaslík 30.7.2019

Obří trpaslík 30.7.2019

9 Pictures,
Stavba 2019

Stavba 2019

13 Pictures,
Stavba_07_2020

Stavba_07_2020

9 Pictures,

VIP Fans

Přeju tomuto záslužnému dílu Kurta Gebauera, aby navěky hlásalo cit a pochopení pro touhu malých po velikosti.
Vděčně Milan Uhde. Brno 8.5. 2017

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle:
+420 602 366 056 nebo  .
Případně použijte tento formulář.